top of page

Dood(s)bang

Een voorstelling over depressie, zelfdoding, verlies en (wan)hoop. Hoe is het om zelf met dit soort thema's te worstelen? En hoe kan het zijn als naaste van iemand die met suïcidale gedachten rondloopt?

Depressie en suïcidaliteit zijn thema's waar Nicky & Daniëlle vanuit hun rollen als cliënt, hulpverlener en naaste op verschillende manieren mee te maken hebben gehad. De chaos in je hoofd en de negatieve gedachten die continu de controle overnemen. Het verliezen van perspectief doordat je steeds weer terug bij af lijkt te zijn en de GGZ je enkel wachtlijsten biedt. Het verdriet en de wanhoop die je voelt voor jezelf, of voor iemand anders die het leven niet meer ziet zitten. En het moeten loslaten van iemand die er niet meer is. Daarentegen ook het terugvinden van je eigen stem, steun kunnen gaan voelen vanuit de mensen in je omgeving en het herwinnen van vertrouwen in de toekomst. In de voorstelling Dood(s)bang delen zij deze ervaringen en worden humor en muziektheater ingezet om het gesprek over deze thema's te openen.


Na afloop van de voorstelling is er een nagesprek met het publiek mogelijk. Het doel van dit gesprek is onder andere om ervaringen m.b.t. de besproken thema's uit te wisselen en discussiepunten vanuit verschillende perspectieven te bespreken. Daarnaast hopen we vooral ook een beetje steun te kunnen bieden aan de mensen die zich - op wat voor manier dan ook - in de thematiek herkennen.RECENSIES DOOD(S)BANG

“Een onwijs mooie, respectvolle en humoristische show over hoe het is om als cliënt, naaste en hulpverlener te maken te hebben met depressie en suïcidaliteit.”


"Zelf heb ik vaak de woorden niet, maar mijn vrienden zouden dit eens moeten kijken om het beter te begrijpen."


"Zo herkenbaar als naaste; het onbegrip, de machteloosheid en de schuldgevoelens."


"Super enthousiast en kei leuk gedaan! Out of the box en toch zo in de realiteit!"


"Fijn het er eens met anderen over te kunnen hebben. Het er écht over te kunnen hebben."


bottom of page